UAB „ Stansefabrikken Automotive“ siekia suprasti, valdyti ir mažinti bendrovės veiklos daromą poveikį aplinkai. Todėl įsipareigojame:


1. Žinoti, suprasti ir laikytis bendrovei taikomų aplinkos apsaugos  teisinių reikalavimų.
 

2. Siekti mažinti aplinkos teršimą, esant galimybei užkirsti kelią aplinkos teršimui. Diegti prevencines priemones, kad sumažinti riziką pakenkti aplinkai, ją užteršti. Taikyti pažangiausią technologiją  siekiant kuo mažesnio aplinkos teršimo.
 

3. Įtakoti subrangovus ir tiekėjus, siekiant jų aplinkosauginio supratingumo ir atsakingumo.
 

4. Tobulinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą siekiant nuolatinio aplinkos apsaugos gerinimo.
 

5. Ugdyti darbuotojų  aplinkosauginį supratingumą  ir   atsakomybę.